Formålet med pengestrømsopgørelsen

Formålet med opgørelsen af ​​pengestrømme er at præsentere pengestrømme og udstrømning i en rapporteringsperiode for læseren af ​​rapporten. Disse til- og udgange klassificeres yderligere i drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Oplysningerne bruges af investeringssamfundet til at skelne en organisations evne til at generere kontanter, og hvordan midlerne derefter bruges.

Pengestrømme er ikke umiddelbart tydelige, når man bare gennemgår resultatopgørelsen, især når dokumentet oprettes under periodiseringsregnskabet. Periodeafgrænsningsposter kræver, at visse ikke-kontante indtægter og omkostningsposter medtages i resultatopgørelsen, muligvis i betydelige beløb. En stor forskel mellem den rapporterede indkomst og nettoændringen i pengestrømme kan indikere, at der er bedrageri i udarbejdelsen af ​​et selskabs årsregnskab.

Opgørelsen af ​​pengestrømme er særlig vigtig, når en erhverver gennemgår regnskabet for en potentiel erhvervet virksomhed. Den overtagende virksomhed ønsker ikke at betale en pris, der ikke kan understøttes af den overtagne pengestrømme, så den bruger opgørelsen til at bekræfte størrelsen af ​​de genererede pengestrømme.

Erklæringen afslører også kilderne til og anvendelsen af ​​visse pengestrømme, som ellers ikke ville være tydelige for læseren. Disse linjeposter inkluderer ændringer i hver af de aktuelle aktivkonti samt betalte indkomstskatter.

Pengestrømsopgørelsen er en del af regnskabet, som også inkluderer resultatopgørelse og balance.