Regnskab for bortskaffelse af anlægsaktiver

Der er to scenarier, hvor du kan disponere over et anlægsaktiver. Den første situation opstår, når du fjerner det uden at modtage nogen betaling til gengæld. Dette er en almindelig situation, når et fast aktiv skrottes eller gives væk, fordi det er forældet eller ikke længere er i brug, og der ikke er noget videresalgsmarked for det. I dette tilfælde skal du reversere akkumulerede afskrivninger og vende de oprindelige aktivomkostninger. Hvis aktivet afskrives fuldt ud, er det omfanget af posten.

For eksempel køber ABC Corporation en maskine til $ 100.000 og anerkender afskrivninger på $ 10.000 om året i de følgende ti år. På det tidspunkt afskrives maskinen ikke kun fuldt ud, men også klar til skrotbunken. ABC giver maskinen gratis og registrerer følgende journalpost.