Forskellen mellem bruttomargin og nettomargin

Bruttomargin er forskellen mellem indtægter og omkostninger ved solgte varer, hvilket efterlader en restmargen, der bruges til at betale for salgs- og administrationsomkostninger. Nettomargin er den resterende indtjening tilbage, efter at alle udgifter er trukket fra indtægterne. Dette betyder, at der er følgende nøgleforskelle mellem bruttomargin og nettomargin:

  • Resultatopgørelsens placering . Bruttomarginen er placeret midt i resultatopgørelsen umiddelbart efter omkostningerne ved solgte varer. Nettomarginen er placeret i bunden af ​​resultatopgørelsen efter alle omkostningslinjeposter.
  • Størrelse . Bruttomarginen er altid større end nettomarginen, da bruttomarginen ikke inkluderer salgs- og administrationsomkostninger.
  • Skatteeffekt . Bruttomarginen er ikke fratrukket nogen indkomstskatteomkostning, mens nettomarginen inkluderer virkningerne af indkomstskatten.
  • Type omkostningsindeslutninger . Det er mere sandsynligt, at bruttomarginen indeholder en høj andel af variable udgifter, herunder de direkte materialer, der kræves for at generere salg. Nettomarginen indeholder en meget lavere andel af variable udgifter, da den også inkluderer salgs- og administrationsomkostninger, hvoraf mange er faste omkostninger.

Bruttomarginen og nettomarginen betragtes begge som kritiske for en virksomheds økonomiske sundhed, så begge overvåges nøje på en trendlinje. Ethvert fald i begge målinger vil sandsynligvis udløse en detaljeret undersøgelse foretaget af ledelsen.