Likviderende udbytte

Et likviderende udbytte er en fordeling af kontanter eller andre aktiver til aktionærerne med det formål at lukke virksomheden. Dette udbytte udbetales, efter at alle kreditor- og långiverforpligtelser er blevet afviklet, så udbyttet skal være en af ​​de sidste handlinger, der er truffet inden virksomheden lukkes. Likviderende udbytte udbetales normalt, når ejere af en virksomhed ikke mener, at det genererer et passende afkast, eller at markedet ikke placerer en tilstrækkelig salgspris på hele virksomheden. En anden mulighed er, at ejerne ikke længere vil være involveret i ledelsen af ​​virksomheden og derfor ønsker at lukke den ordentligt.

Et likviderende udbytte er i det væsentlige et afkast af investorernes oprindelige kapital til dem plus eller minus eventuel resterende tilbageholdt indtjening eller tilbageholdte tab (henholdsvis) af virksomheden.