Betinget overvejelse

Betinget vederlag er den overtagende virksomheds forpligtelse til at overføre yderligere aktiver eller kapitalandele til de tidligere ejere af en overtagende virksomhed. Beløbet for dette vederlag kan være betydeligt afhængigt af den overtagne virksomheds efterfølgende præstation.

Vilkårene, hvorunder dette vederlag beregnes og betales, er en del af overtagelsesaftalen. Vederlaget betales kun, hvis specificerede fremtidige begivenheder opstår, eller betingelserne er opfyldt. Det betalte betingede vederlag registreres til dagsværdien i den overtagende enhed.