Etisk absolutisme

Etisk absolutisme er begrebet, at etiske regler er de samme overalt. Som et eksempel på etisk absolutisme skal du overveje, at FN enstemmigt vedtog verdenserklæringen om menneskerettigheder, hvorfra nogle af disse rettigheder er:

  • Enhver har ret til liv, frihed og sikkerhed for personen.

  • Ingen må holdes i slaveri eller trældom.

  • Ingen må udsættes for vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller eksil.

  • Ingen må fratages sin ejendom vilkårligt.

Ethvert system med etisk tænkning, der fokuserer stærkt på ens rettigheder og pligter, er sandsynligvis baseret på begrebet etisk absolutisme. Mange religioner udsender et sæt "du skal ikke" -regler, der under ingen omstændigheder tillader forskellige fortolkninger - disse regler er alle baseret på etisk absolutisme.

Etisk absolutisme er også kendt som moralsk absolutisme.