Midlertidig forskel

En midlertidig forskel er forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af et aktiv eller en forpligtelse i balancen og dens skattegrundlag. En midlertidig forskel kan være en af ​​følgende:

  • Fradragsberettiget . En fradragsberettiget midlertidig forskel er en midlertidig forskel, der giver beløb, der kan fratrækkes i fremtiden ved bestemmelse af skattepligtigt resultat.
  • Skattepligtig . En skattepligtig midlertidig forskel er en midlertidig forskel, der vil give skattepligtige beløb i fremtiden ved beregning af skattepligtigt resultat.

I begge tilfælde afregnes forskellene, når den regnskabsmæssige værdi af aktivet eller forpligtelsen genindvindes eller afvikles.

På grund af midlertidige forskelle omfatter udgiften, som en virksomhed afholder i en rapporteringsperiode, normalt både aktuelle skatteomkostninger eller -indtægter og udskudt skatteomkostning eller -indkomst.