Forskellen mellem fortjenstmargen og driftsmargen

Driftsmarginen måler det procentvise afkast genereret af en virksomheds kerneaktiviteter, mens fortjenstmargenen måler det procentuelle afkast på alle dets aktiviteter. Hovedforskellen er de ikke-operationelle aktiviteter, der ikke er inkluderet i måling af driftsmarginen; disse aktiviteter inkluderer typisk finansieringstransaktioner, såsom renteindtægter og renteudgifter. De kan også omfatte afkast genereret af ophørte aktiviteter.

Ved evaluering af en forretning viser driftsmarginen, om kernedriften er i stand til at generere et afkast, hvilket især er tydeligt, når det spores på en trendlinje. Disse oplysninger kan også sammenlignes med konkurrenternes driftsmargener for at se, hvor godt en virksomhed klarer sig inden for en branche uden virkningerne af finansieringsovervejelser.

Overskudsgraden er mere anvendelig ved vurdering af en enhed i sin helhed, som inkluderer både dens driftsresultat og finansieringsaktiviteter. Dette resultat skal også spores på en trendlinje for at evaluere resultaterne på lang sigt. Overskudsgraden har en tendens til at svinge mere end driftsmarginalen, da overskudsgraden også inkluderer finansieringseffekter, der kan variere betydeligt, når renten ændres.