Præstationens væsentlighed

Performance-væsentlighed er et beløb, der er mindre end niveauet for den samlede væsentlighed og reduceres for at muliggøre risikoen for, at der kan være flere mindre fejl eller udeladelser, der ikke er identificeret af revisor. Disse mindre genstande kan være væsentlige, når de aggregeres, så ydeevnen for væsentlighed er indstillet til at imødekomme dem. Således reducerer præstationsvæsentlighed sandsynligheden for, at den samlede mængde ikke-korrigerede og ikke-opdagede fejlinformationer overstiger væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed. Niveauet for den valgte præstationsvæsentlighed er et spørgsmål om professionel vurdering og påvirkes af revisors forståelse af klienten, herunder de typer og mængder af fejlinformationer, der blev fundet under tidligere revisioner af klienten;disse forhold påvirker revisors forventninger til fejlinformationer, der måtte være til stede i den aktuelle periode. Niveauet for ydeevne væsentlighed kan indstilles på forskellige niveauer for forskellige konti.

Dette har en direkte indflydelse på stikprøvestørrelse, da et stærkt reduceret niveau af ydeevne væsentlighed vil kræve betydeligt større stikprøvestørrelser for at reducere risikoen for at acceptere en prøve, når den tilknyttede population faktisk indeholder en væsentlig fejlinformation.