Underanvendt overhead

Underanvendt overhead henviser til mængden af ​​faktiske fabriksomkostninger, der ikke allokeres til produktionsenheder. Denne situation opstår, når det normale tildelingsbeløb pr. Produktionsenhed ikke svarer til det faktiske overheadomkostninger i en rapporteringsperiode. En standardallokering anvendes snarere end den faktiske tildeling, når ledelsen ønsker at være konsekvent i at anvende de samme omkostninger på produktionsenheder i løbet af året. Dette standardallokeringsbeløb er normalt baseret på den historiske mængde af afholdte fabriksomkostninger, justeret for forventede ændringer i overheadomkostninger i det kommende år.

Underanvendt overhead angiver, at den faktiske mængde af afholdte fabriksomkostninger var større end forventet. For eksempel kan standardallokeringshastigheden være designet til at tildele $ 200.000 fabriksomkostninger til produktionsenheder, og der er en underanvendelse på $ 25.000. Dette indebærer, at de faktiske afholdte omkostninger var $ 225.000 snarere end $ 200.000, som tildelingsgraden var baseret på.

Når overhead er underudnyttet, kan det overskydende beløb af de faktiske omkostninger i forhold til det anvendte beløb registreres som et kortvarigt aktiv under antagelse om, at det modregnes i en senere periode af en overanvendelse af generalomkostninger. Beløbet for dette aktiv skal udgiftsføres af solgte varer senest ved udgangen af ​​regnskabsåret, så det ikke fremgår af den rapporterende enheds balance ved årets udgang.