Forretningstransaktion

En forretningstransaktion er en økonomisk begivenhed med en tredjepart, der er registreret i en organisations regnskabssystem. En sådan transaktion skal kunne måles i penge. Eksempler på forretningstransaktioner er:

  • Købe forsikring fra et forsikringsselskab

  • Køb af lager hos en leverandør

  • Sælger varer til en kunde kontant

  • Salg af varer til en kunde på kredit

  • Betaling af løn til ansatte

  • At få et lån fra en långiver

  • Sælge aktier til en investor

Forretningstransaktioner med stort volumen kan registreres i en særlig journal, f.eks. Indkøbsjournal eller salgsjournal. Når forretningstransaktioner er indgået i disse tidsskrifter, aggregeres de periodisk og bogføres til hovedbogen. Transaktioner med lavere volumen bogføres direkte til hovedbogen. Disse transaktioner opsummeres til sidst i firmaets årsregnskab.

En forretningstransaktion skal altid understøttes af et kildedokument. For eksempel kan køb af lager fra en leverandør understøttes af en indkøbsordre, mens betaling af løn til en medarbejder kan understøttes af en timeseddel.

Nogle begivenheder betragtes ikke som forretningstransaktioner, såsom at give en reporter en rundvisning i firmaets faciliteter, da der ikke er nogen konkret værdi forbundet med begivenheden.