Markedsdeltagere

Markedsdeltagere er de købere og sælgere, der handler på hovedmarkedet for et aktiv eller en forpligtelse. Disse deltagere er ikke nærtstående parter, har en rimelig forståelse af aktivet eller forpligtelsen, er i stand til at indgå en transaktion for at købe eller sælge varen og er motiverede til at gøre det. Konceptet bruges i forhold til udviklingen af ​​dagsværdier for aktiver og forpligtelser.