Omkostningshierarki

Omkostningshierarkiet er et klassificeringssystem, der anvendes i aktivitetsbaseret omkostning, der angiver aktiviteter baseret på hvor let de kan spores til et produkt. For at øge rækkefølgen af ​​sporbarhedsproblemer er omkostningshierarkiet:

  1. Aktiviteter på enhedsniveau . Disse involverer aktiviteter udført på hver produceret enhed. Hvis der ikke produceres en enhed, bør denne type aktivitet ikke forekomme.

  2. Aktiviteter på batchniveau . Disse involverer aktiviteter, der udføres, hver gang et parti enheder behandles. Det betyder ikke noget, hvor mange enheder der er i en batch, da aktiviteterne vedrører tilstedeværelsen af ​​et batch, ikke dets størrelse. Maskinopsætningsomkostninger anses for at være på batchniveau.

  3. Aktiviteter på produktniveau . Disse involverer aktiviteter målrettet mod et bestemt produkt eller en produktlinje, såsom omkostningerne ved at behandle en teknisk ændringsordre.

  4. Aktiviteter på facilitetsniveau . Disse involverer aktiviteter, der udføres for et helt anlæg. F.eks. Anses kompensationsomkostningerne for materialestyringspersonalet for at være på facilitetsniveau.

Det er ikke altid muligt at tildele omkostninger til produkter, men omkostningshierarkiet giver i det mindste en ramme, for hvilke omkostningerne er mest sporbare til et produkt.