Definition af væsentlig fejlinformation

En væsentlig fejlinformation er oplysninger i årsregnskabet, der er tilstrækkeligt forkerte til at det kan påvirke de økonomiske beslutninger fra en person, der stoler på disse udsagn. For eksempel kan en væsentlig fejlinformation af indtægterne udløse en beslutning om at købe en virksomheds aktie og medføre tab for investoren, når fejlinformationen senere korrigeres, og aktiekursen falder.

Når en revisor finder en væsentlig fejlinformation, og ledelsen ikke korrigerer den, bør revisoren vurdere virkningen af ​​fejlinformationen på årsregnskabet og beslutte, om det er nødvendigt at ændre hans eller hendes revisionspåtegning.