Direkte arbejdskraft

Direkte arbejdskraft er produktions- eller servicearbejde, der tildeles et bestemt produkt, omkostningscenter eller arbejdsordre. Når en virksomhed fremstiller produkter, betragtes direkte arbejdskraft som arbejdskraften hos produktionsbesætningen, der producerer varer, såsom maskinoperatører, samlebåndsoperatører, malere osv. Når en virksomhed leverer tjenester, betragtes direkte arbejdskraft som arbejdskraften hos de mennesker, der leverer tjenester direkte til kunder, såsom konsulenter og advokater. Generelt arbejder en person, der opkræver fakturerbar tid til en kunde, direkte arbejdstid.

Omkostningerne ved direkte arbejdskraft anses generelt for at være omkostningerne ved regelmæssige timer, skiftforskelle og overarbejde, som arbejdstagerne har arbejdet, såvel som de relaterede beløb for lønskat. En udvidet version af direkte arbejdskraft, kendt som fuldt belastet direkte arbejdskraft, inkluderer også en fordeling af fordelingsomkostningerne optjent af direkte arbejdstagere.

Direkte arbejdskraft anses for at være en direkte omkostning, hvilket betyder, at den varierer direkte med indtægter eller et andet aktivitetsmål. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet i et produktionsmiljø, hvor produktionsområdet typisk kræver en vis mængde bemanding, uanset antallet af producerede enheder. Konceptet med direkte omkostninger er mere anvendeligt i et professionelt faktureringsmiljø, hvor omkostningerne ved direkte arbejdskraft normalt varierer med ændringer i indtægterne.