Konsistensprincippet

Konsistensprincippet siger, at når du først har vedtaget et regnskabsprincip eller -metode, skal du fortsætte med at følge det konsekvent i fremtidige regnskabsperioder. Skift kun et regnskabsprincip eller -metode, hvis den nye version på en eller anden måde forbedrer rapporterede økonomiske resultater. hvis en sådan ændring foretages, skal du dokumentere dens virkning fuldt ud og medtage denne dokumentation i noterne, der ledsager regnskabet.

Revisorer er især bekymrede for, at deres klienter følger konsistensprincippet, så de rapporterede resultater fra periode til periode er sammenlignelige. Dette betyder, at nogle revisionsaktiviteter vil omfatte diskussioner om konsistensproblemer med ledelsesteamet. En revisor kan nægte at afgive en udtalelse om en klients årsregnskab, hvis der er klare og uberettigede overtrædelser af princippet.

Konsistensprincippet ignoreres oftest, når ledere af en virksomhed forsøger at rapportere mere indtægter eller overskud, end det ville være tilladt gennem en streng fortolkning af regnskabsstandarderne. En fortællende indikator for en sådan situation er, når det underliggende virksomheds operationelle aktivitetsniveauer ikke ændres, men overskuddet pludselig øges.

Lignende vilkår

Konsistensprincippet er også kendt som konsistenskonceptet.