Kasserer jobbeskrivelse

Positionsbeskrivelse : Kasserer

Grundlæggende funktion: Kassererpositionen er ansvarlig for virksomhedens likviditet, investeringer og risikostyring relateret til virksomhedens finansielle aktiviteter.

Hovedansvar:

 1. Forventede pengestrømspositioner, relaterede lånebehov og disponible midler til investering

 2. Sørg for, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til at imødekomme løbende operationelle og kapitalinvesterende krav

 3. Brug afdækning til at afbøde finansielle risici i forbindelse med renterne på selskabets lån samt på dets valutapositioner

 4. Oprethold bankforhold

 5. Oprethold forhold til kreditvurderingsbureauer

 6. Sørg for egenkapitalfinansiering og gældsfinansiering

 7. Invester fonde

 8. Invester pensionsfonde

 9. Overvåg aktiviteterne hos tredjeparter, der håndterer outsourcede treasuryfunktioner på vegne af virksomheden

 10. Rådgive ledelsen om likviditetsaspekterne i dens kort- og langdistanceplanlægning

 11. Overvåge udvidelsen af ​​kredit til kunder

 12. Oprethold et system med politikker og procedurer, der pålægger et tilstrækkeligt niveau af kontrol over statens aktiviteter

Ønskede kvalifikationer: Bachelor i økonomi eller regnskab plus 10+ års gradvis ansvarlig skatkammerfaring for et større firma. Bør have en grundig forståelse af derivater, afdækning, investeringer, bankkontostyring og internationale kapitalstrømme.

Overvåger: Treasury-personale