Hvor kortfristede aktiver er placeret på balancen

Omsætningsaktiver er placeret i begyndelsen af ​​aktivsektionen i balancen. Denne del af balancen indeholder de aktiver, der lettere kan konverteres til kontanter på kort sigt. Hver af de aktuelle aktiver linjeposter er placeret på balancen baseret på dens sammenlignelige evne til at konverteres til kontanter (kaldet likviditetsordren).

Således er omsætningsaktiver normalt opført på balancen i følgende faldende rækkefølge:

  1. Kontanter . Inkluderer kontanter på opsparingskonti og kontrolkonti samt små kontanter.

  2. Omsættelige værdipapirer . Omfatter alle værdipapirer, der let kan konverteres til kontanter, typisk inden for få dage.

  3. Tilgodehavender . Disse er tilgodehavender fra kunder hos kunder og kan også omfatte andre tilgodehavender, såsom dem med ansatte, hvis disse varer kan indsamles inden for et år.

  4. Beholdning . Dette er normalt den mindst likvide af de aktuelle aktiver, da lager kun kan sælges, hvis der er efterspørgsel efter det, og det kan konverteres til færdige varer.

Der kan være en subtotal på balancen for alle omsætningsaktiver. Dette er især nyttigt ved beregning af det aktuelle forhold, der dividerer omsætningsaktiver med kortfristede forpligtelser.