Kontrolrisiko

Kontrolrisiko er sandsynligheden for, at årsregnskabet har væsentlig fejlinformation på grund af fejl i det kontrolsystem, som en virksomhed bruger. Når der er betydelige kontrolfejl, er det mere sandsynligt, at en virksomhed oplever udokumenterede aktivtab, hvilket betyder, at dens regnskaber kan afsløre et overskud, når der faktisk er et tab.

En virksomheds ledere er ansvarlige for at designe, implementere og vedligeholde et kontrolsystem, der er tilstrækkeligt til at forhindre tab af aktiver. Det er ikke let at opretholde et solidt kontrolsystem, da systemet periodisk skal ændres for at passe til løbende ændringer i forretningsprocesser såvel som for at håndtere helt nye forretningstransaktioner. Ledelsen kan også bevidst undgå at gennemføre visse kontroller med den begrundelse, at de er for dyre at vedligeholde, eller at de forstyrrer den glatte strøm af transaktioner, der påvirker kunderne.