Aldring af tilgodehavender

En aldring med tilgodehavende er en rapport, der viser ubetalte kundefakturaer og ubrugte kreditnotaer efter datointervaller. Aldringsrapporten er det primære værktøj, der anvendes af indsamlingspersonalet til at bestemme, hvilke fakturaer der er forfaldne til betaling. I betragtning af dets anvendelse som et indsamlingsværktøj kan rapporten konfigureres til også at indeholde kontaktoplysninger for hver kunde. Rapporten bruges også af ledelsen til at bestemme effektiviteten af ​​kredit- og opkrævningsfunktionerne. En typisk aldringsrapport viser fakturaer i 30-dages "spande", hvor kolonnerne indeholder følgende oplysninger:

  • Kolonnen længst til venstre indeholder alle fakturaer, der er 30 dage gamle eller derunder

  • Den næste kolonne indeholder fakturaer, der er 31-60 dage gamle

  • Den næste kolonne indeholder fakturaer, der er 61-90 dage gamle

  • Den sidste kolonne indeholder alle ældre fakturaer

Rapporten er sorteret efter kundenavn med alle fakturaer for hver kunde specificeret direkte under kundenavnet, normalt sorteret efter enten fakturanummer eller fakturadato. En prøverapport følger, dog uden den individuelle fakturaoplysninger, der normalt findes i en sådan rapport: