Hvor periodiseringer fremgår af balancen

En periodisering er en udgift, der er indregnet i den aktuelle periode, for hvilken en leverandørfaktura endnu ikke er modtaget, eller indtægter, der endnu ikke er faktureret. Når der oprettes en periodisering, er det typisk med den hensigt at registrere en udgift i resultatopgørelsen. Hvad er virkningen af ​​en sådan periodisering på balancen, hvor aktiver, passiver og egenkapitalposter er placeret?

Hvis der registreres en periodisering for en udgift, debiterer du udgiftskontoen og krediterer en påløbet forpligtelseskonto (som vises i balancen). Da en påløbet udgift normalt kun er i en meget begrænset periode (såsom at registrere en udgift for en leverandørfaktura, der sandsynligvis vil ankomme i næste måned), klassificeres denne forpligtelse som en løbende forpligtelse. Derfor, når du påløber en udgift, vises den i den aktuelle del af balancen.

Det er muligt (men ikke sandsynligt), at en påløbne omkostninger kan vises i balancen under klassificeringen af ​​langfristede forpligtelser, men kun hvis du ikke planlægger at afvikle forpligtelsen i mere end et år.

Hvis du registrerer en periodisering for indtægter, som du endnu ikke har faktureret, krediterer du indtægtskontoen og debiterer en uindfriet indtægtskonto. Den ikke-fakturerede indtægtskonto skal vises i balancen med omsætningsaktiver. Således kan modregningen til periodiseringen i resultatopgørelsen fremstå som enten aktiver eller passiver i balancen.