Finansielle position

Finansiel stilling er den aktuelle saldo på en virksomheds registrerede aktiver, forpligtelser og egenkapital. Disse oplysninger registreres i balancen, som er et af årsregnskabet. En organisations økonomiske stilling fremgår af balancen fra den dato, der er anført i overskriften til rapporten.

Mere bredt kan begrebet henvise til en virksomheds økonomiske tilstand, der er afledt ved at undersøge og sammenligne oplysningerne i dens årsregnskab. Dette betyder typisk at beregne et antal nøgletal ud fra de præsenterede oplysninger, undersøge resultaterne på en trendlinje og sammenligne resultaterne med resultaterne fra andre enheder i samme branche.