Regnskab for forsikringsudbytte

Når en virksomhed lider under et tab, der er dækket af en forsikringspolice, indregnes den gevinst i størrelsen af ​​det modtagne forsikringsprovenu. Den mest rimelige tilgang til registrering af dette provenu er at vente, indtil de er modtaget af virksomheden. Ved at gøre dette er der ingen risiko for at registrere en gevinst relateret til en betaling, der aldrig modtages. Et alternativ er at registrere gevinsten, så snart betalingen er sandsynlig, og betalingsbeløbet kan bestemmes; dette udgør dog en form for påløbne indtægter og frarådes det, medmindre der er en høj grad af sikkerhed med hensyn til betalingen. Hvis gevinsten registreres inden kontant modtagelse, er modregning i gevinsten en tilgodehavende for forventede forsikringsinddrivelser.

En gevinst ved forsikringsindtægter skal registreres på en separat konto, hvis beløbet er væsentligt, hvorved gevinsten tydeligt mærkes som værende ikke-operationel. F.eks. Kunne titlen på en sådan konto være "Gevinst ved forsikringskrav."

Selvom en gevinst registreres, er det sandsynlige samlede resultat af et forsikringskrav et nettotab, da størrelsen af ​​et sådant krav modregnes i det faktiske tab, fratrukket en forsikringsfradragsberettiget.

Det kan være nødvendigt at oplyse fodnoter i regnskabet om arten af ​​de begivenheder, der resulterer i forsikringsprovenu, størrelsen af ​​provenuet og resultatopgørelseslinjeposten, hvor den resulterende gevinst registreres.