Værdiskabende aktivitet

En merværdeaktivitet er enhver handling, der træffes, der øger fordelen ved en vare eller service for en kunde. En virksomhed kan i høj grad øge sin rentabilitet ved at anerkende, hvilke aktiviteter der øger værdien og hvilke der ikke, og fjerner de ikke-merværdige aktiviteter. I de fleste organisationer er der en meget lavere andel af værditilvækstaktiviteter end af ikke-værditilvækkede aktiviteter.