Regnskab for en lejerforbedringsgodtgørelse

Udlejeren af ​​en ejendom kan give en leasingtager en godtgørelse, der skal bruges til at forbedre den lejede ejendom. Den korrekte bogføring af denne lejerforbedringsgodtgørelse afhænger af, om lejeren vil eje de deraf følgende forbedringer af lejemål, og om det er en direkte refusionsordning. Mulighederne er:

  • Lejeren ejer forbedringerne . Hvis lejeren ejer forbedringerne, registrerer lejeren oprindeligt godtgørelsen som et incitament (som er en udskudt kredit) og afskriver den over den mindste af enten lejeperioden eller forbedringernes brugstid uden restværdi . Typisk er lejeperioden den anvendte afskrivningsperiode. Dette er i det væsentlige en negativ lejebetaling.

  • Udlejer ejer forbedringerne . Udlejeren registrerer udgifterne som et fast aktiv og afskriver det over aktivets brugstid. Hvis lejer flytter ud og opsiger den relaterede lejekontrakt inden afskrivningsperiodens afslutning, kan udlejeren fortsætte med at afskrive under den oprindelige afskrivningsberegning. Hvis bygningen efterfølgende ødelægges eller beskadiges, afskriver udlejeren den resterende uafskrevne saldo af udgiften, som vises i resultatopgørelsen som et tab.

  • Gennemstrømningsarrangement . Hvis udlejeren godtgør lejeren direkte omkostningerne ved forbedringer af lejemål, er dette et gennemstrømningsarrangement, hvor lejeren ikke registrerer noget fast aktiv, der er knyttet til betalingerne. I stedet betaler lejeren oprindeligt for forbedringerne, og disse betalinger modregnes kort derefter af betalinger modtaget fra udlejeren.

Securities and Exchange Commission (SEC) har også bemærket, at når en leasingtager modtager kontanter i henhold til det, der vurderes at være en leasingincitamentsordning, skal pengestrømmen angives i driftsaktivitetsafsnittet i leasingtagerens opgørelse af pengestrømme som et leasingincitament . Eventuelle betalinger for forbedringer af lejede lokaler skal også angives i afsnittet om investeringsaktiviteter i pengestrømsopgørelsen.