Regnskabsmæssig værdi

Den regnskabsmæssige værdi er den registrerede kostpris for et aktiv fratrukket eventuelle akkumulerede afskrivninger eller akkumulerede nedskrivninger. Udtrykket henviser også til det registrerede forpligtelsesbeløb.

Den regnskabsmæssige værdi af et aktiv er muligvis ikke den samme som dets aktuelle markedsværdi. Markedsværdien er baseret på udbud og efterspørgsel, mens den regnskabsmæssige værdi er en simpel beregning baseret på den gradvise afskrivning på et aktiv.

Konceptet gælder også for obligationer, der skal betales, hvor den regnskabsmæssige værdi er den oprindeligt registrerede forpligtelse for obligationer, der skal betales, minus eventuel rabat på obligationer, der skal betales eller plus eventuel præmie på gæld, der skal betales.

Lignende vilkår

Regnskabsmæssig værdi kaldes også bogført værdi.