Opsætningsomkostninger

Installationsomkostninger er de omkostninger, der er afholdt for at konfigurere en maskine til en produktionskørsel. Disse omkostninger betragtes som en fast pris for den tilknyttede batch, så omkostningerne fordeles på antallet af producerede enheder. Installationsomkostninger inkluderer følgende:

  • Arbejd med at placere værktøj og materialer ved siden af ​​maskinen
  • Arbejd med at konfigurere maskinen
  • Skrotomkostninger for testenheder, der kører på maskinen

De reelle omkostninger ved en opsætning er den spildte tid, mens en maskine ikke er i drift, da dette kan repræsentere tabt indkomst (hvis der er et efterslæb af arbejde). Derfor er der normalt lagt vægt på at forkorte opsætningstider for udstyr for at reducere installationsomkostningerne.