Indirekte produktionsomkostninger

Indirekte produktionsomkostninger er produktionsomkostninger, der ikke kan knyttes direkte til en produceret enhed. Eksempler på disse omkostninger er forsyninger, afskrivninger, forsyningsselskaber, produktionstilsynsløn og vedligeholdelse af maskiner. Under finansiel rapportering aggregeres indirekte produktionsomkostninger i en overheadomkostningspool og allokeres til antallet af producerede enheder i en rapporteringsperiode; dette resulterer i en vis aktivering af disse omkostninger i lageraktivet.

Lignende vilkår

Indirekte produktionsomkostninger er også kendt som fabriksomkostninger og produktionsomkostninger.