Revisionsrisikomodel

Revisionsrisikomodellen bestemmer den samlede risiko forbundet med en revision og beskriver, hvordan denne risiko kan styres. Beregningen er:

Revisionsrisiko = kontrolrisiko x detektionsrisiko x iboende risiko

Disse elementer i revisionsrisikomodellen er:

  • Kontrolrisiko . Denne risiko skyldes manglende eksisterende kontrol eller fravær af kontroller, hvilket fører til forkerte årsregnskaber.

  • Detektionsrisiko . Denne risiko skyldes, at revisor ikke har fundet en væsentlig fejlinformation i årsregnskabet.

  • Iboende risiko . Denne risiko er forårsaget af en fejl eller udeladelse, der skyldes andre faktorer end kontrolfejl. Denne risiko er mest almindelig, når regnskabstransaktioner er ret komplekse, der er en høj grad af vurdering involveret i regnskabsmæssig behandling af transaktioner, eller regnskabspersonalets uddannelsesniveau er lavt.

Ved planlægning af en revisionsopgave skal revisor gennemgå hvert af de underordnede risikoniveauer for at bestemme den samlede revisionsrisiko. Hvis risikoniveauet er for højt, foretager revisoren yderligere procedurer for at reducere risikoen til et acceptabelt niveau. Når niveauet for kontrolrisiko og iboende risiko er højt, kan revisor øge stikprøvestørrelsen til revisionstest og derved reducere afsløringsrisikoen. Omvendt, når kontrolrisiko og iboende risiko anses for at være lav, er det sikkert for revisor at reducere stikprøvestørrelsen til revisionstest, hvilket øger detektionsrisikoen.