Pengestrøm i forhold til salgsforhold

Forholdet mellem pengestrøm og salg afslører en virksomheds evne til at generere pengestrøm i forhold til dens salgsvolumen. Det beregnes ved at dividere de operationelle pengestrømme med nettosalget. Ideelt set skal forholdet forblive omtrent det samme som salgsstigningen. Hvis forholdet falder, kan det være en indikator for en række problemer, såsom:

  • Firmaet forfølger et inkrementelt salg, der genererer et mindre beløb i kontanter.
  • Virksomheden tilbyder inkrementelle kunder længere betalingsbetingelser, så kontanter er bundet på tilgodehavender.
  • Virksomheden skal investere i mere faste omkostninger, når salget stiger, hvorved vækstraten i pengestrømmen reduceres.

Alle disse problemer kan indikere, at en virksomhed vokser sit salg på bekostning af faldende pengestrømme.