Lønoptjening

Det er ret almindeligt at have en vis mængde ubetalt løn i slutningen af ​​en regnskabsperiode, så du skal påløbe denne udgift (hvis den er væsentlig). Periodeafgrænsningsposten vist nedenfor er enkel, fordi du typisk samler alle lønskatter i en enkelt udgiftskonto og modregning af ansvarskonto. Efter registrering af denne post skal du vende den tilbage i begyndelsen af ​​den følgende regnskabsperiode og derefter registrere den faktiske lønudgift, når den opstår. En prøvejournalpost følger: