Budgetteret resultatopgørelse

Definition af budgetteret resultatopgørelse

Den budgetterede resultatopgørelse indeholder alle de linjeposter, der findes i en normal resultatopgørelse, bortset fra at det er en fremskrivning af, hvordan resultatopgørelsen vil se ud i fremtidige budgetperioder. Det er sammensat af en række andre budgetter, hvis nøjagtighed kan variere afhængigt af inputenes realisme til budgetmodellen.

Den budgetterede resultatopgørelse er yderst nyttig til at teste, om en virksomheds forventede økonomiske resultater ser ud til at være rimelige. Når det bruges i kombination med den budgetterede balance, afslører det også scenarier, der ikke er økonomisk understøttende (såsom at kræve store gældsbeløb), som ledelsen kan afhjælpe ved at ændre de underliggende budgetforudsætninger.

Eksempel på budgetteret resultatopgørelse

Følgende er et eksempel på en budgetteret resultatopgørelse:

Meget stort selskab

Budgetteret resultatopgørelse

For året, der sluttede den 31. december, 20XX