Salgsafkast og kvoter

Salgsafkast og kvoter er en linjepost, der vises i resultatopgørelsen. Når dette beløb er stort i forhold til det samlede salg, indikerer det, at en virksomhed har problemer med at sende varer af høj kvalitet til sine kunder.

Linjeposten Salgsafkast og kvoter præsenteres som en fratrækning fra bruttosalgslinjeposten og er beregnet til at reducere salget med mængden af ​​produktafkast fra kunder og tildelte salgstilladelser. Den følges i resultatopgørelsen af ​​en nettosalgslinjepost, som er en beregning, der sammenlægger linjeposten for bruttosalg og det negative beløb i linjeposten Salgsafkast og kvoter.

Denne linjepost er en sammenlægning af to hovedkontokonti, som er kontoen for salgsafkast og salgstilladelseskontoen. Begge disse konti er kontrakonti, hvilket betyder, at de udligner bruttosalget. Den naturlige saldo på disse konti er en debet, som er det modsatte af den naturlige kreditbalance på bruttosalgskontoen.

De to konti kan undertiden kombineres til en enkelt konto i hovedbogen. Dette sker typisk, når saldoen på disse konti er relativt lille, så der er ingen mening i at spore afkast og kvoter separat.