Enhedsdefinition

En enhed er noget, der opretholder en separat og særskilt eksistens. I forretning er en enhed en organisationsstruktur, der har sine egne mål, processer og optegnelser. Eksempler på enheder er:

  • En enkeltmandsvirksomhed

  • Et partnerskab

  • Et selskab

Disse enheder har alle navne, der kan afvige fra navnene på deres ejere. Enhederne kan uafhængigt eje aktiver og pådrage sig forpligtelser, selvom visse enhedsstrukturer (såsom enkeltmandsvirksomhed og nogle former for partnerskab) muligvis tillader ejere at være ansvarlige for deres forretningsenheders forpligtelser. En enhed kan også være forpligtet til at indsende selvangivelser og betale regeringer for deres optjente indkomst.

I regnskabet registreres transaktioner, og der udarbejdes regnskaber for en bestemt enhed. Der antages ikke at være nogen sammenblanding mellem investorernes anliggender og den forretning, der drives af en enhed, som de ejer.