Indkøbssystem

Et indkøbssystem er et sæt processer, der bruges til at erhverve varer og tjenester til en organisation. Disse processer inkluderer følgende:

  • Accepter købsrekvisitioner fra brugere

  • Find og vurder leverandører

  • Forhandle priser

  • Afgiv indkøbsordrer

  • Overvåg indkøbskort

  • Bortskaf overskydende aktiver

Et indkøbssystem er en væsentlig kontrol over en virksomheds kontante udstrømning, så kun det, der er behov, faktisk erhverves, og køb foretages til rimelige priser.

Et centralt input til et indkøbssystem er produktionsplanlægningssystemet, som kan bruges til automatisk at beregne, hvad der skal købes, og hvornår; det er muligt for produktionsplanlægningssystemet automatisk at afgive påfyldningsordrer hos leverandører, hvilket fuldstændigt overgår det traditionelle indkøbssystem.