Rimelig sikkerhed

Rimelig sikkerhed er en høj grad af sikkerhed for væsentlige fejlinformationer, men ikke en absolut. Rimelig sikkerhed inkluderer forståelsen af, at der er en fjern sandsynlighed for, at væsentlige fejlinformationer ikke vil blive forhindret eller detekteret rettidigt. For at opnå rimelig sikkerhed er det nødvendigt, at revisoren indhenter tilstrækkelig passende revisionsbevis til at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. Dette betyder, at der er en vis usikkerhed ved brugen af ​​prøveudtagning, da det er muligt, at en væsentlig fejlinformation vil blive savnet.

Når der foretages en revision af årsregnskabet, inkluderer revisors højtstående mål at opnå en rimelig sikkerhed for, om en kundes årsregnskab er fri for væsentlig fejlinformation, hvorved revisor kan give udtryk for en udtalelse om, hvorvidt regnskabet præsenteres retfærdigt, i alt væsentligt i overensstemmelse med gældende rammer for finansiel rapportering (såsom almindeligt anerkendte regnskabsprincipper).