Ret til modregning

Modregningsretten er en juridisk ret fra en debitor til at reducere det skyldige beløb til en kreditor ved at modregne det beløb, som kreditoren skylder debitor. For eksempel kan en bank beslaglægge beløbet på en kundes bankkonto for at udligne beløbet for et ubetalt lån. Det er en nyttig juridisk ret, når en låntager går konkurs, da kreditor sandsynligvis vil opnå mere aktivværdi ved at beslaglægge aktiver end ved at vinde et mindre beløb gennem konkursprocessen. Derfor findes modregningsklausuler hyppigst i udlånsordninger, hvor långiveren har mistanke om, at låntager muligvis ikke kan fortsætte som en igangværende virksomhed.