Pengestrøm til aktionærer

Pengestrøm til aktionærer er det beløb, som et selskab udbetaler til sine aktionærer. Dette beløb er det kontante udbytte, der er betalt i en rapporteringsperiode. Investorer sammenligner rutinemæssigt pengestrømmen til aktionærerne med den samlede pengestrøm genereret af en virksomhed for at måle potentialet for større udbytte i fremtiden.

Hvis der udbetales udbytte i form af yderligere aktier eller andre aktiver end kontanter, betragtes dette ikke som pengestrøm til investorer.

En alternativ tilgang til denne måling er at trække kontant udbytte fra kontant udbytte fra investorer for at købe yderligere aktier fra virksomheden og derefter tilføje kontanter, der er betalt til investorer for at tilbagekøbe deres aktier. Denne tilgang kan resultere i en negativ pengestrøm til aktionærernes tal. For eksempel udbetaler en virksomhed $ 40.000 i kontant udbytte, køber $ 10.000 aktier tilbage fra investorer og sælger $ 70.000 aktier til investorer. Resultatet er negativ pengestrøm til aktionærer på $ 20.000.