Finansiel forpligtelse

I henhold til internationale standarder for finansiel rapportering kan en finansiel forpligtelse være en af ​​følgende poster:

  1. En kontraktlig forpligtelse til at levere kontanter eller lignende til en anden enhed eller en potentielt ugunstig udveksling af finansielle aktiver eller forpligtelser med en anden enhed.

  2. En kontrakt, der sandsynligvis skal afvikles i virksomhedens egenkapital, og det er en ikke-derivativ, under hvilken virksomheden kan levere et variabelt beløb af sine egne egenkapitalinstrumenter eller et derivat, der sandsynligvis vil blive afviklet andet end ved udveksling af kontanter eller lignende for en fast beløb af virksomhedens egenkapital.

Eksempler på finansielle forpligtelser er gæld, lån udstedt af en virksomhed og afledte finansielle forpligtelser.