Permanente konti

Permanente konti er de konti, der fortsat opretholder løbende saldi over tid. Alle konti, der er aggregeret i balancen, betragtes som permanente konti; dette er aktiv-, passiv- og egenkapitalregnskabet. I en nonprofit enhed er de permanente konti aktiv-, passiv- og nettoaktivkonti. Permanente konti er genstand for betydelig kontrol af revisorer, da transaktioner, der er gemt på disse konti, muligvis skal belastes indtægter eller omkostninger og derved skylles ud af balancen.

En permanent konto behøver ikke nødvendigvis at indeholde en saldo. Hvis der aldrig registreres transaktioner, der involverer en sådan konto, eller hvis saldoen er blevet nulstillet, kan en permanent konto indeholde en nul saldo.

Det er rimeligt regelmæssigt at gennemgå behovet for permanente konti og se, om der skal kombineres nogen for at reducere antallet af konti, som regnskabspersonalet skal overvåge indholdet for.

Den anden type konto er den midlertidige konto, der kun akkumulerer oplysninger i et regnskabsår, hvor slutningen af ​​oplysningerne flyttes til kontoen for tilbageholdt indtjening (som er præsenteret i balancen over egenkapital). Alle konti, der er aggregeret i resultatopgørelsen, betragtes som midlertidige konti; disse er indtægts-, omkostnings-, gevinst- og tabskonti.

Lignende vilkår

Permanente konti er også kendt som reelle konti.