Yderligere information

Supplerende information er enhver information, der præsenteres ud over årsregnskabet, som ikke er nødvendig for at præsentere årsregnskabet retfærdigt. Disse oplysninger kan præsenteres sammen med økonomien eller i et separat dokument. Det skal være afledt af og direkte relateret til de underliggende poster, der bruges til at forberede økonomien. De supplerende oplysninger bør også vedrøre den samme periode, der er dækket af økonomien. Et eksempel på supplerende oplysninger er en udvidet tabel, der indeholder detaljerne for enhver linjepost i økonomien. Således kunne en opdeling af omkostningerne ved solgte varer præsenteres eller en opdeling af komponenterne i linjeposten for anlægsaktiver.

Når supplerende oplysninger præsenteres, er revisors opgave at afgøre, om oplysningerne er retfærdige i forhold til økonomien som helhed. Dette involverer opgaver som at stille spørgsmål til ledelsen om formålet med de supplerende oplysninger, forstå hvordan informationen blev udarbejdet og afstemme dem med de underliggende poster.