Byggearbejde i gang

De igangværende anlægsarbejder er en hovedkontokonto, hvor omkostningerne til konstruktion af et anlægsaktiv registreres. Dette kan være en af ​​de største anlægskonti i betragtning af mængden af ​​udgifter, der typisk er knyttet til konstruerede aktiver. Kontoen har en naturlig debet-saldo og indregnes i posten Materielle aktiver på balancen.

Når et aktiv er taget i brug, skiftes alle tilknyttede omkostninger, der er gemt på den igangværende byggekonto, til den faste anlægskonto, der er mest passende for aktivet. Den mest almindelige anlægskonto, som disse omkostninger flyttes til, er Bygninger, da de fleste byggeprojekter vedrører det anlægsaktiver. Kontoen bruges dog også undertiden til maskiner og lagrer derfor omkostningerne forbundet med køb, transport, installation og test af maskiner.

Mens der akkumuleres omkostninger på den igangværende bygningskonto, skal du ikke afskrive aktivet, fordi det endnu ikke er taget i brug. Når aktivet er taget i brug og skiftet til dets endelige faste aktivkonto, skal du begynde at afskrive det. Således er igangværende byggearbejde en af ​​kun to anlægsaktiver, der ikke afskrives - den anden er jordkontoen.

Regnskabet for igangværende byggeri er et primært mål for revisorer, da omkostninger kan opbevares her længere, end de burde være, og derved undgå afskrivninger indtil en senere periode. I så fald er rapporterede overskud højere, end det skulle være tilfældet.