Hvor små kontanter vises i balancen

Små kontanter vises i sektionen for omsætningsaktiver på balancen. Dette skyldes, at linjeposter i balancen er sorteret efter deres likviditetsrækkefølge. Da små kontanter er meget likvide, vises de nær toppen af ​​balancen. Dog er saldoen på den små kontante konto så lille, at den sjældent er opført på balancen som en separat linjepost. I stedet aggregeres det med en virksomheds andre kontantkonti i en enkelt kontant linjepost; denne form for præsentation er kendt som en klassificeret balance.

Det beløb, der er anført i kontantkassen, er næsten altid overvurderet, da de forskellige depotbeviser altid udbetaler små kontanter til gengæld for kvitteringer for afholdte udgifter. For at præsentere et mindre kontantnummer, der er mere nøjagtigt, kan du genopfylde alle småkasseboksene lige før balancedagen og registrere alle relaterede småpengeudgifter på samme tid. Imidlertid er det involverede kontantbeløb (og udgifter) ret lille, så den absolutte nøjagtighed af den mindre kontante balance er uvæsentlig for de resultater og finansielle stilling, der præsenteres i årsregnskabet. Derfor opdateres sjældne pengesaldi sjældent for at forbedre nøjagtigheden af ​​årsregnskabet.