Nominel konto

En nominel konto er en konto, hvor regnskabstransaktioner opbevares i et regnskabsår. Ved udgangen af ​​regnskabsåret overføres saldoen på disse konti til permanente konti. Dette nulstiller saldoen på de nominelle konti til nul og forbereder dem til at acceptere et nyt sæt transaktioner i det næste regnskabsår. Nominelle konti bruges til at indsamle regnskabsmæssige transaktionsoplysninger for følgende transaktionstyper, som alle fremgår af resultatopgørelsen:

  • Indtægter

  • Udgifter

  • Gevinster

  • Tab

Således er indtægter fra salg af tjenester, omkostninger til solgte varer og et tab ved salg af et aktiv alle eksempler på de transaktioner, der registreres i nominelle konti.

Når saldoen på de nominelle konti bliver ryddet ved årets udgang, kan deres saldi overføres direkte til den overførte indtjeningskonto, eller de kan først overføres til en indtægtsoversigtskonto og straks overføres derfra til den tilbageholdte indtjeningskonto .

Følgende journalposter viser, hvordan saldoen på nominelle konti forskydes gennem en indtægtsoversigtskonto til kontoen for tilbageholdt indtjening:

1. Flyt alle $ 10.000 af indtægter, der genereres i løbet af måneden, til indkomstoversigtskontoen: