Optjent interesse

Optjent rente er det beløb, der er optjent over en bestemt periode fra investeringer, der betaler indehaveren en regelmæssig række mandater. Eksempelvis kan optjente renter genereres fra midler, der er investeret i et indskudsbevis eller en rentebærende bankkonto.

Hvis den enhed, der registrerer den optjente rente, bruger kontantgrundlaget for regnskabet, vil det optjente rentebeløb være baseret på det beløb, der faktisk er modtaget. Hvis periodiseringsgrundlaget for regnskab anvendes, registreres det optjente beløb uanset det modtagne kontantbeløb. Under periodiseringsgrundlaget kan du registrere optjent rente, så længe det er sandsynligt, at det relaterede kontantbeløb er modtaget, og du med rimelighed kan estimere betalingsbeløbet. Disse forskelle i definition kan betyde, at optjent rente indregnes senere under kontantgrundlaget for regnskab end under periodiseringsgrundlaget.

Optjent rente adskiller sig fra udbytte, der kun udbetales til indehaverne af det udstedende selskabs stamaktie eller foretrukne aktie, og som i det væsentlige svarer til en fordeling af enhedens tilbageholdte indtjening. Det rentebevidste koncept gælder heller ikke for værdiansættelse af prisen på et finansielt instrument.

Optjent rente kan registreres som et indtægtselement, men kan også registreres længere nede i resultatopgørelsen, normalt parret med renteudgiftskontoen.

Optjent rente er normalt skattepligtig med den almindelige skattesats.