Negativ IRR

Negativ IRR opstår, når det samlede beløb af pengestrømme forårsaget af en investering er mindre end størrelsen af ​​den oprindelige investering. I dette tilfælde vil den investerende enhed opleve et negativt afkast af sin investering. En virksomhed, der beregner en negativ IRR for en potentiel investering, bør ikke foretage investeringen.

IRR står for intern afkast, som er den diskonteringssats, der, når den anvendes på en række pengestrømme, ville resultere i en nutidsværdi, der svarer til størrelsen på den oprindelige investering.