Royalty interesse

En royaltyinteresse er en interesse, der bevares i produktionen af ​​en ejendom, når ejeren af ​​mineralrettigheder indgår en leasingaftale. En royaltyinteresse giver mineralerettighedshaveren ret til at modtage en del af de producerede mineraler eller en del af bruttoindtægten fra solgt produktion. Indehaveren af ​​en royaltyinteresse er ansvarlig for produktions- eller fratrædelsesafgifter forbundet med indehaveren af ​​produktionsandelen. Indehaveren af ​​en royaltyinteresse er normalt ikke ansvarlig for efterforsknings-, udviklings- og produktionsomkostningerne for den leasede ejendom, så royaltyinteressen betragtes som en ikke-driftsinteresse.