Bankudkast

Et bankudkast er en betaling på vegne af betaleren, som garanteres af den udstedende bank. Et udkast bruges, når betalingsmodtageren ønsker en meget sikker betalingsform.

Banken kan med sikkerhed udstede denne garanti, fordi den straks debiterer betalerens konto for checkbeløbet og derfor ikke har nogen risiko. Faktisk er de nødvendige midler afsat af banken. Dette er ikke kun en sikker transaktion for banken, det er også gavnligt, da banken har ejerskab af midlerne fra det tidspunkt, hvor den debiterer betalerens konto, til når pengene til sidst betales til betalingsmodtageren (hvilket kan være flere uger, afhængigt af hvornår betaleren vælger at sende check til betalingsmodtager). Derudover opkræver banker et gebyr for denne service.

En bankudkast kan kræves af sælgeren i en transaktion, når der er en stor salgspris involveret, eller når sælgeren ikke har et forhold til køberen eller har grund til at mistanke om, at opkrævning af en betaling fra køberen ellers ville være problematisk . For eksempel kan et bankudkast kræves af sælgeren, når et hjem eller en bil sælges.

Der er to situationer, hvor en sælger måske ikke lykkes med at indsamle midler under et bankudkast. Den første sag er, når den udstedende bank går konkurs, så den ikke respekterer udestående udkast. Den anden sag er, når udkastet er bedragerisk, og det faktisk ikke blev udarbejdet af en bank.

Lignende vilkår

Et bankudkast kaldes også en kasserercheck.