Balance dato

Balancedato er en dato, hvorfra oplysningerne i en opgørelse over finansiel stilling er angivet. Denne dato er normalt slutningen af ​​en måned, et kvartal eller et år. Balancen indeholder oplysninger fra en bestemt dato snarere end for et rapporteringsinterval, da den kun indeholder oplysninger om status for en virksomheds aktiver, passiver og egenkapital; den indeholder ingen oplysninger, der vedrører en række datoer, såsom salg, fortjeneste eller pengestrømme.