Midt i månedsstævnet

Midt i månedskonventionen hedder det, at alle anskaffelser af anlægsaktiver antages at være købt i midten af ​​måneden til afskrivningsformål. Således, hvis et anlægsaktiv blev erhvervet den 5. januar, siger konventionen, at du købte det den 15. januar; eller hvis du købte den den 28. januar, skal du stadig antage, at du købte den den 15. januar. Dette gør det lettere at beregne en standard afskrivning på en halv måned for den første ejerskabsmåned.

Når du bruger midtmånedskonventionen, skal du registrere en afskrivning på en halv måned for den sidste måned af aktivets brugstid. Ved at gøre dette svarer afskrivningsberegningerne på to måneder til en hel afskrivningsmåned.

Mange virksomheder foretrækker at bruge afskrivninger på hele måneden i den første ejerskabsmåned, uanset den faktiske købsdato inden for måneden, så de let kan fremskynde deres indregning af afskrivninger. dette reducerer deres skattepligtige indkomst. Midt-månedskonventionen indfører også en vis kompleksitet i beregningen af ​​afskrivninger, hvilket gør det mere sandsynligt, at der opstår en beregningsfejl.